ویرانی ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ویرانی: ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز عکس خبری تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

پورتو ریکو بعد از طوفان ماریا که روز چهارشنبه این منطقه را درنوردید در بی برقی به سر می برد و مقامات می گویند فقدان برق و گاز ممکن است مدت های زیادی طول بکشد.

تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

عبارات مهم : طوفان

پورتو ریکو بعد از طوفان ماریا که روز چهارشنبه این منطقه را درنوردید در بی برقی به سر می برد و مقامات می گویند فقدان برق و گاز ممکن است مدت های زیادی طول بکشد.

تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

پورتو ریکو بعد از طوفان ماریا که روز چهارشنبه این منطقه را درنوردید در بی برقی به سر می برد و مقامات می گویند فقدان برق و گاز ممکن است مدت های زیادی طول بکشد.

تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

پورتو ریکو بعد از طوفان ماریا که روز چهارشنبه این منطقه را درنوردید در بی برقی به سر می برد و مقامات می گویند فقدان برق و گاز ممکن است مدت های زیادی طول بکشد.

تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

عکس خبری – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: طوفان | پورتو | آنلاین | روز چهارشنبه | عکس خبری

تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

تصویرهای | طوفان ماریا در پورتو ریکو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs