ویرانی ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ویرانی: ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی آیا دمای محیط زندگی در مبتلا شدن به سرطان نقش دارد؟

محققان دریافتند که زندگی در مناطق سرد با زیاد کردن احتمال مبتلا شدن به سرطان در ارتباط است. 

آیا دمای محیط زندگی در مبتلا شدن به سرطان نقش دارد؟

آیا دمای محیط زندگی در مبتلا شدن به سرطان نقش دارد؟

عبارات مهم : زندگی

محققان دریافتند که زندگی در مناطق سرد با زیاد کردن احتمال مبتلا شدن به سرطان در ارتباط هست.

به گزارش ایسنا، بسیاری از افراد بر این باورند که زیاد کردن سن با خطر مبتلا شدن به بیماری و انواع سرطان در ارتباط هست، ولی محققان به تازگی دریافته اند که میزان مبتلا شدن به سرطان در سطح جهانی زیاد کردن یافته است و افراد در بعضی مناطق زیاد به سرطان مبتلا می شوند.

آیا دمای محیط زندگی در مبتلا شدن به سرطان نقش دارد؟

نتایج مطالعات تازه نشان می دهد افرادی که در مناطقی با دماهای بسیار پایین مانند دانمارک و نروژ زندگی می کنند، زیاد احتمال مبتلا شدن به سرطان در آنها وجود دارد که خطر مبتلا شدن به سرطان های ریه، پستان و روده بزرگ زیاد است.

نتایج این مطالعه همچنین حاکی از آن است که تنوع ژنتیکی در محیط هایی با دمای کم بسیار زیاد است و می تواند احتمال مبتلا شدن به سرطان را در افراد زیاد کردن دهد.

محققان دریافتند که زندگی در مناطق سرد با زیاد کردن احتمال مبتلا شدن به سرطان در ارتباط است. 

این بررسی در نشریه Molecular Biology and Evolution منتشرشده است.

واژه های کلیدی: زندگی | محققان | ارتباط | مبتلا شدن | انواع سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs