ویرانی ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ویرانی: ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل آیا اکثریت با اصولگرایان همراه نشد؟

اتفاقی که در راهپیمایی روز قدس علیه آقای روحانی رخ داد از یک نظر سناریویی تکراری بود. سناریویی که در گذشته نیز بارها رخ داده بود، هرچند نه در این ابعاد و اندازه

آیا اکثریت با اصولگرایان همراه نشد؟

آیا اکثریت با اصولگرایان همراه نشد؟

عبارات مهم : سیاسی

اتفاقی که در راهپیمایی روز قدس علیه آقای روحانی رخ داد از یک نظر سناریویی تکراری بود. سناریویی که در گذشته نیز بارها رخ داده بود، هرچند نه در این ابعاد و اندازه ولی این تکراری بودن یک وجه دیگری هم داشت.

اعتماد در ادامه نوشت: بسیاری از نیروهای تندرو هنگامی که می بینند که چه کار زشتی صورت گرفته هست، فوری دست به کار بیان نظریه توطئه شده است و مدعی می شوند که این برنامه خودشان هست. در واقع آنان بدون اینکه هیچ شاهد و سندی ارایه کنند، فقط از روی زشتی کار است که گمان می کنند یا مدعی می شوند که مگر ممکن است افرادی منتسب به آنان دچار این خبط و اشتباه سیاسی شوند و کاری را انجام دهند که به صورت آشکار به نفع طرف برابر است؟ و چون نتیجه می گیرند که ما (آنان) چنین خطایی نمی کنیم، بعد حتما دست طرف برابر در کار هست. این مساله در قتل های زنجیره ای هم سابقه داشت.

آیا اکثریت با اصولگرایان همراه نشد؟

برخی نیروها که از آن اتفاقات ناگوار خشنود بودند و با عاملان و آمران ماجرا روابط نزدیک و همدلانه و صمیمانه ای داشتند، هنگامی که متوجه ابعاد زشت ماجرا شدند و احساس کردند که این اتفاق به ضرر آنان تمام شده است هست، نعل وارونه زدند و از اساس مدعی شدند که این کار زیر سر خود اصلاح طلبان است!

در قضیه ترور آقای حجاریان نیز همین فرآیند و منطق را مشاهده می کنیم. فکر کنم راجع به مداح نماز عید فطر هم همین منطق را به کار ببرند! شاید اگر در تمامی این موارد پیگیری قضیه از عاملان مستقیم فراتر می رفت و آمران نیز مورد پرسش واقع می شدند، امروز نه تنها شاهد این رفتارها نبودیم، بلکه اگر هم چنین اتفاقاتی رخ می داد تندروها نمی توانستند چنین ادعاهای واهی را جهت چندمین بار تکرار کنند. بنابراین تردیدی نیست که آنان به خوبی می دانند که چه دست هایی دنبال ایجاد این بحران هاست ولی درک روشنی از تبعات کارهای ارزش ندارند.

اتفاقی که در راهپیمایی روز قدس علیه آقای روحانی رخ داد از یک نظر سناریویی تکراری بود. سناریویی که در گذشته نیز بارها رخ داده بود، هرچند نه در این ابعاد و اندازه

آنان بیش از آنکه براساس محاسبه عقلانی و به قول معروف دو دو تا چهار تا تصمیم به اقدامی بگیرند، براساس احساسات و غریزه عمل می کنند و به یکباره متوجه می شوند که چه اقدام پرهزینه ای هم جهت کشور و هم جهت خودشان کرده اند. از این رو هزینه کشور را بی خیال می شوند و جهت کم کردن هزینه های خودشان دست به تحریف واقعیت می زنند و طرف برابر را متهم می کنند.

خوشبختانه در ماجرای اخیر بخش مهمی از جناح اصولگرا به صراحت و روشنی مرز خود را با این نیروهای خودسر جدا کرد و خواهان مواجهه با آنان شد. این بخش از اصولگرایان به خوبی متوجه شدند که نه تنها این کارها به نفع جبهه بزرگ اصولگرایی نیست و معرف ١٦ میلیون رایی که به نامزد آنان داده شده است نیست و این جبهه را بیش از پیش تضعیف و مردم را از آنان روی گردان می کند، بلکه از این نظر به نفع جناح رقیب آنان هست. ولی مهم تر از آن، دود چنین کارها خودسرانه ای به چشم کشور می رود؛ کشوری که در شرایط خطیر داخلی و بین المللی قرار دارد، بیش از هر چیزی نیازمند آرامش و وحدت و همدلی نیروهاست.

از این منظر باید صداهایی که به خاص از سوی شخصیت های موجه اصولگرا شنیده شده است است را مهم دانست و به آن احترام گذاشت. هنگامی که آقای دکتر احمد توکلی با صراحت چنین رفتاری را محکوم می کند و عوارض سیاسی آن را برمی شمارد و از عقلای دلسوز دو جناح سیاسی می خواهد که تا دیر نشده فکری جهت تفاهم کنند، این صدا باید پژواک مناسب خود را نزد همه نیروها پیدا کند.

آیا اکثریت با اصولگرایان همراه نشد؟

میثاق یکسان همه نیروها قانون اساسی است و می توان یا بهتر است گفته شود باید در این چارچوب تفاهم کرد و هرگونه تخطی از آن را محکوم کرد. کسانی هم که دست به این گونه کارها می زنند و به سرعت متوجه تبعات منفی آن می شوند، باید بپذیرند که حتما یک جای کار آنان ایراد جدی دارد که حتی جرات پذیرش مسوولیت واکنش‌ها خود را ندارند. آنان اگر از رانت هایی برخوردارند و پشت ارزش به جاهایی گرم است که هزینه رفتارهای نادرست ارزش را تخفیف می گیرند، باید بدانند که این وضعیت، منشا تمام غلط های آنان است.

در واقع با بهره مندی از این نوع رانت ها است که خود را بی نیاز از محاسبه عقلانی نتیجه های کارها ارزش می کند، به همین علت مرتکب غلط های فاحشی می شوند که قابل جبران نیست.

اصولگرایان نیز باید متوجه باشند که آیا مردم به نامزد مورد حمایت آنان رای ندادند. یک علت آن سکوت آنان در برابر چنین اقداماتی است.”

اتفاقی که در راهپیمایی روز قدس علیه آقای روحانی رخ داد از یک نظر سناریویی تکراری بود. سناریویی که در گذشته نیز بارها رخ داده بود، هرچند نه در این ابعاد و اندازه

واژه های کلیدی: سیاسی | اصولگرایان | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs