ویرانی ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ویرانی: ایران ورزشگاه ازبکستان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی ایجاد شیفت عصر در دفاتر پستی جهت عضویت کارت هوشمند ملی

مطابق با صدور دستورالعمل تازه عضویت کارت هوشمند ملی، دفاتر پستی موظف به ایجاد نوبت کاری عصرگاهی در دفاتر پر ترافیک شدند.

ایجاد شیفت عصر در دفاتر پستی جهت عضویت کارت هوشمند ملی

ایجاد شیفت عصر در دفاتر پستی جهت عضویت کارت هوشمند ملی

عبارات مهم : هوشمند

مطابق با صدور دستورالعمل تازه عضویت کارت هوشمند ملی، دفاتر پستی موظف به ایجاد نوبت کاری عصرگاهی در دفاتر پر ترافیک شدند.

به گزارش مهر، دستور العمل تازه عضویت کارت هوشمند ملی در دفاتر پستی از سوی معاون شرکت ملی پست کشور عزیزمان ایران به واحدهای اجرایی پست در سراسر کشور ابلاغ شد.

ایجاد شیفت عصر در دفاتر پستی جهت عضویت کارت هوشمند ملی

مطابق با این دستورالعمل و در جهت تعامل با شرکت ثبت احوال، واحدهای اجرایی پست موظف شدند علاوه بر هماهنگی با ادارات ثبت احوال استانی در زمینه راه اندازی باجه های سیار عضویت و توزیع کارت هوشمند ملی، تعداد دفاتر ارائه دهنده خدمت و سهمیه ثبت نامی دفاتر پستی را زیاد کردن دهند.

همچنین این دفاتر، موظف به ایجاد نوبت کاری عصرگاهی در دفاتر پرترافیک و راه اندازی شیفت کشیک جهت ارائه سرویس در ایام تعطیل و برطرف پرسشها احتمالی ارتباطی و زیرساختی شدند.

مطابق با صدور دستورالعمل تازه عضویت کارت هوشمند ملی، دفاتر پستی موظف به ایجاد نوبت کاری عصرگاهی در دفاتر پر ترافیک شدند.

واحدهای اجرایی پست باید با آینده نگری الزامات اجرایی مدنظر اداره ثبت احوال استان، زیرساخت های فنی و اجرایی را فراهم و در صورت نیاز از توان بخش شخصی به منظور تأمین تجهیزات و نیروی انسانی استفاده کنند.

طبق این دستورالعمل، ارائه خدمات سیار عضویت کارت هوشمند ملی به نهادها، شرکت ها و مجتمع هایی مانند آسایشگاه ها، مراکز خدمات اجتماعی، روستاها و نقاط محروم که به علت شرایط خاص امکان مراجعه به واحدهای پستی را ندارند در اولویت قرار گرفته است.

در راستای نظارت مستمر بر کل فرآیند عضویت و اصلاح سریع پرسشها از سوی مسئولان مربوطه، واحدهای اجرایی پست موظفند با تشکیل تیم و دیدار مستمر از واحدهای ارائه دهنده خدمات، به خصوص باجه های سیار، بر رعایت دقیق استانداردهای ابلاغ شده است و تناسب عملکرد با سهمیه تخصیص داده شده است یافته و شیوه دریافت هزینه پستی نظارت کنند.

ایجاد شیفت عصر در دفاتر پستی جهت عضویت کارت هوشمند ملی

در این دستورالعمل بر اطلاع رسانی مناسب و موثر در خصوص عضویت کارت هوشمند ملی تاکید شده است و دفاتر و واحدهای پستی باید نسبت به تهیه و راه اندازی پوستر راهنمای آموزشی استفاده از سامانه www.ncr.ir به منظور پیش عضویت و نوبت گیری در دفاتر پستی اقدام کنند.

واژه های کلیدی: هوشمند | اندازی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs